Z vami že 25 let.

BIA Podjetje za laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o.

Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: (01) 425 47 63, (01) 426 45 88
Fax: (01) 426 45 91
Email: sales AT bia DOT si

Biotehnologija

Thermo Scientific protitelesa Thermo Scientific protitelesa

Več kot 35.000 vrst protiteles Primarna, kontrolna, Tag in sekundarna protitelesa 42 raziskovalnih področij Iskanje po bazi Tudi... Preberi več

Separacija in detekcija nukleinskih kislin in proteinov Separacija in detekcija nukleinskih kislin in proteinov

klasični sistemi za horizontalno in vertikalno elektroforezo Flashgel DNA in RNA sistem sistemi za western blot, izoelektrično fokusiranje in 2D elektroforezo kometni in celulozno acetatni... Preberi več

Detekcija endotoksinov, LAL testi Detekcija endotoksinov, LAL testi

Testi na osnovi lizata, pridobljenega iz krvi podkvastih rakov (Limulus Amebocyte Lysate). Gel Clot analiza : kvalitativen LAL test (pozitiven / negativen rezultat) Kinetična analiza : kvantitativna analiza... Preberi več

Kiti za bioanalize Kiti za bioanalize

Kiti za spremljanje različnih celičnih procesov: citotoksičnosti, celične proliferacije, apoptoze, nekroze, celične diferenciacije, encimske aktivnosti in kontaminacije z mikoplazmo. Kontakt: sales AT... Preberi več

Celični sistemi Celični sistemi

Več kot 100 tipov različnih celic iz človeških in živalskih tkiv. Diferenciacijski celični sistemi. Posebni mediji in ustrezni reagenti za optimalno rast posameznih celic in njihovo manipulacijo. Kontakt: sales... Preberi več

Reagenti za gojenje celičnih kultur Reagenti za gojenje celičnih kultur

Klasični in kemijsko definirani mediji za gojenje celičnih kultur Specialni in serum-free mediji Mediji prosti živalskih komponent Živalski (telečji, goveji, konjski) in humani serumi... Preberi več

Proteomika Proteomika

Proteinska ekstrakcija: posebni reagenti za lizo celic in ekstrakcijo proteinov iz bakterijskih, kvasnih in sesalskih celic, iz tkiv, membran evkariotskih celic, mitohondrijev in jedra. Izolacija posameznih proteinov... Preberi več

Literatura Literatura

Trikrat na leto izda Termo Scientific brošuro za področje proteomike Previews. Preberite novosti s področja izolacije, čiščenja, zaznavanja in analize proteinov. Na spletu so na voljo brošure... Preberi več