Z vami že 30 let.

BIA Podjetje za laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o.

Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: (01) 425 47 63, (01) 426 45 88
Fax: (01) 426 45 91
Email: sales AT bia DOT si

Kromatografija

Univerzalni detektorji za HPLC/UHPLC in SFC

Quant Technologies je ameriški proizvajalec NQAD univerzalnih detektorjev za HPLC/UHPLC in SFC in sicer za detekcijo nehlapnih ali delno hlapnih spojin. NQAD univerzalni detektorji imajo svojo domeno uporabe na področjih kjer ni mogoča UV detekcija (odsotnost kromoforja), in v primerih kjer ostali univerzalni detektorji kot npr. ELSD ne dosegajo zadovoljive občutljivosti.

NQAD detektorji se odlikujejo po visoki občutljivosti, ki sega pod subnanogramski nivo , širokem dinamičnem območju (4-5 velikostnih redov), linearni odzivnosti, visoki natančnost in najdejo svojo uporabnost na širokem področju aplikacij.

Kontakt: sales AT bia DOT si

Univerzalni detektorji za HPLC/UHPLC in SFC