Z vami že 30 let.

BIA Podjetje za laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o.

Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: (01) 425 47 63, (01) 426 45 88
Fax: (01) 426 45 91
Email: sales AT bia DOT si

Kromatografija

KNAUER AZURA Bio LC

AZURA Bio LC sistemi za FPLC združujejo fleksibilnost in zanesljivost. S svojo biokompatibilno zasnovo AZURA Bio LC izpolnjuje pogoje za kakršnokoli nalogo čiščenja proteinov ali bio kromatografskega izziva.
Standardno konfiguracijo AZURA Bio LC je mogoče spremeniti ali nadgraditi z dodatnimi komponentami. Več funkcionalnosti, kot je menjava kolon, izbira pufra in vzorca, kot tudi zbiranje frakcij omogoča uporabniku avtomatiziranje čiščenja.
Na voljo je velik izbor različnih detektorjev, različni pretoki in kompatibilnost kolon nudi maksimalno prilagodljivost. Sistem se lahko dopolni s stacionarnim hlajenjem. Intuitivna programska oprema PurityChrom ® Bio nudi vse prednosti vsestranske programske opreme za čiščenje.

 

AZURA Compact Bio LC
AZURA Lab Bio LC
AZURA Pilot Bio LC

 

Več: AZURA Bio LC

Kontakt: sales AT bia DOT si

KNAUER AZURA Bio LC