Z vami že 30 let.

BIA Podjetje za laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o.

Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: (01) 425 47 63, (01) 426 45 88
Fax: (01) 426 45 91
Email: sales AT bia DOT si

Biotehnologija

Transfekcija - Nucleofector™ Technology, Lonza

Nucleofector™ tehnologija podjetja Lonza, zasnovano na temeljih elektroporacije, je tehnologija s katero je mogoča izvedba dosledne transfekcije z visoko učinkovitostjo tako primarnih in matičnih celic, kot tudi celičnih linij.

  • Brezvirusna tehnologija
  • Do 95 % učinkovitost transfekcije primarnih celice, matičnih celic in težko-transfektnih celičnih linij 
  • Uspešno trtansfektiranih več kot 700 različnih tipov celic
  • Ohranitev celične funkcionalnosti
  • Strokovna znanstvena podpora na dosegu roke
  • Zanesljiva nemška tehnologija

Tehnologija nukleofekcije razvite leta 1998, pa je s stalnimi inovacijami tekom let dosegla obsežen portfelj naprav in kitov za različne potrebe transfekcije.

Nucleofector™ tehnologija se odlikuje po edinstveni kombinaciji:

  • Nucleofector™ naprave: zagotavljanje optimalnih parametrov elektroporacije, ki so vnaprej programirani za posamezen optimiziran tip celice

      NOVO! 4D-Nucleofector™ LV Unit

  • Nucleofector™ kitov za primarne celice in celične linije: vsebuje specifično Nucleofector™ raztopino za vzpostavitev ustreznega okolja, katero omogoča visoko učinkovitost transfekcij in celično viabilnost, hkrati pa ohranja fiziološko pomembne celične funkcije
  • Optimiziranih celično specifičnih protokolov: zagotavljanje optimalnih Nucleofection™ pogojev in celovitega vodstva preko izvedbe medote, vključno z nasveti za pridobivanje celic, pasaž, pogojev za rast in medijev ter kultiviranja po transfekciji

 

Kontakt: sales AT bia DOT si.

 

Transfekcija - Nucleofector™ Technology, Lonza