Z vami že 30 let.

BIA Podjetje za laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o.

Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: (01) 425 47 63, (01) 426 45 88
Fax: (01) 426 45 91
Email: sales AT bia DOT si

Biotehnologija

Proteomika

  • Proteinska ekstrakcija: posebni reagenti za lizo celic in ekstrakcijo proteinov iz bakterijskih, kvasnih in sesalskih celic, iz tkiv, membran evkariotskih celic, mitohondrijev in jedra.
  • Izolacija posameznih proteinov iz proteinskih ekstraktov na osnovi afinitetnih interakcij: kiti za izolacijo fuzijskih proteinov, izolacija na osnovi interakcij avidin-biotin, kiti za odstranitev imunoglobulinov, albuminov, endotoksinov, detergentov in ostalih nezaželjenih komponent iz vzorca
  • Priprava vzorca: koncentratorji, dializne kasete, dializno črevo, kolone za razsoljevanje, kiti za pripravo vzorcev za različne aplikacije (SDS-PAGE, 2D elektroforeza, masna spektroskopija)
  • Kvantitativna analiza proteinov

Kontakt: sales AT bia DOT si

Proteomika