Z vami že 30 let.

BIA Podjetje za laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o.

Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: (01) 425 47 63, (01) 426 45 88
Fax: (01) 426 45 91
Email: sales AT bia DOT si

Kromatografija

Elektrokemija v povezavi z masno spektroskopijo (EC/MS)

Proizvajalec Antec s svojo novo linijo Roxy sistemov združuje elektrokemijo z masno spektroskopijo. EC/MS povezava odpira povsem nova področja uporabe kot so:

  • hitro sintetiziranje metabolitov zdravil in njihovo kvantitativno določanje v on-line povezavi z MS.
  • oksidacijsko/redukcijsko pretvorbo posameznih spojin in njihovo detekcijo z MS.
  • elektrokemijsko cepljenje proteinov/peptidov
  • simulacijo redox reakcij, ki se odvijajo v naravnem okolju...

 

Kontakt: sales AT bia DOT si

Elektrokemija v povezavi z masno spektroskopijo (EC/MS)