Z vami že 30 let.

BIA Podjetje za laboratorijsko in procesno opremo, d.o.o.

Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: (01) 425 47 63, (01) 426 45 88
Fax: (01) 426 45 91
Email: sales AT bia DOT si

Biotehnologija

Mikrobna identifikacija in celična fenotipizacija

Biologov ID sistem omogoča hitro identifikacijo preko 2900+ vrst aerobnih in anaerobnih bakterij, kvasovk in gliv, katerih bazo najdete tukaj. Sistem je namenjen široki paleti uporabnikov, ki se ukvarjajo z različnimi disciplinami mikrobiologije. Postopek je preprost in hiter – izvedljiv že v 1 minuti. Z Biologovim ID sistemom boste olajšali in optimizirali mikrobno identifikacijo v vašem laboratoriju.

Tehnologija GEN III je namenjena hitri identifikaciji aerobnih bakterij, kjer barvanje po Gramu in drugi preliminarni testi niso več potrebni. Več informacij glede primerjave različnih ID tehnik lahko najdete tukaj.

 

Mikrobne združbe so zanesljivi vir koristnih informacij o spremembah okolja. Mikroorganizmi so prisotni v skoraj vseh okoljih in so običajno prvi organizmi odzivajoči na njegove kemične in fizične spremembe. Spremembe v mikrobnih združbah so tako pogosto predhodni pokazatelj sprememb znotraj zdravega ekosistema kot celote. Biologove ECO plošče uspešno beležijo občutljiv in zanesljiv indeks okoljskih sprememb, ter tako s svojim dizajnom uspešno služijo svojemu ciljnemu namenu - analizi združb v mikrobioloških ekoloških študijah.

 

Biologove mikrotiterske plošče PM (Phenotype MicroArrays for Microbial Cells) in PM-M (Phenotype MicroArrays for Mammalian Cells) pa omogočajo pridobitev velikega števila podatkov o metabolnih poteh in fenotipskih odzivov posameznih mikroorganizmov in tipov sesalskih celic na različne vire hranil, različne hormone, ione, ter ostale metabolne efektorje vključno z zdravili.

Več informacij o sami PM tehnologiji lahko najdete tukaj. O tehnologiji PM-M pa tukaj.
  

Kontakt: sales AT bia DOT si

Mikrobna identifikacija in celična fenotipizacija