Tobamo

Odkrivanje in z vodo povezana epidemiologija porajajočih se tobamovirusov, ki okužujejo kmetijske rastline / Discovery and water-linked epidemiology of emergent tobamoviruses infecting crops

Tobamo (ARRS L4-3179, 1.10.2021 - 30.9.2024) je mednarodni raziskovalni projekt, ki ga vodi Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), BIA pa je eden od partnerjev.

Številne bolezni in škodljivci ogrožajo pridelavo rastlin, kot na primer rastlinski virusi, ki lahko povzročijo znatne izgube pridelka po celem svetu. V kmetijstvu sta v zadnjem desetletju vzbudila pozornost virus blage lisavosti paradižnika in virus rjave grbančavosti plodov paradižnika. To sta porajajoča virusa iz rodu tobamovirusov, ki lahko povzročita velike izgube pri pridelavi paradižnika in paprike. Zaradi njunih fizioloških in bioloških lastnosti se hitro širita in povzročata epidemije. Hkrati obstaja nevarnost pojava in izbruha novih vrst tobamovirusov, zato je redno vrednotenje metod za njihovo zaznavanje in identifikacijo ter harmonizacija diagnostičnih postopkov izrednega pomena. Glavni cilji projekta so dopolnitev znanja o epidemioloških značilnostih in mehanizmu prenosa gospodarsko pomembnih tobamovirusov ter razvoj zanesljivejših postopkov varstva rastlin preko učinkovitejših tehnik preprečevanja in zaznavanja okužb rastlin s tobamovirusi.

Več o projektu: projects.nib.si/tobamo/