Storitve

Podpiramo celoten življenjski cikel opreme

Pri BII si prizadevamo za dolgoročno in celostno podporo našim strankam, zato njihovo laboratorijsko in procesno opremo spremljamo vse od svetovanja optimalnih rešitev pri nakupu, namestitve opreme v delovno okolje in kvalifikacije do preventivnega vzdrževanja, tehnične podpore in popravil v primeru okvar. Zagotavljamo hitro odzivnost, visoko prožnost in zanesljivost opravljenih storitev.


Strokovna namestitev

Bolj ko je laboratorijska oprema kompleksna in specializirana, več izzivov lahko pričakujemo ob njeni namestitvi v delovno okolje. BII-ni strokovnjaki, usposobljeni pri proizvajalcih opreme, zagotovijo strokovno namestitev, uspešen zagon in pravilno delovanje opreme že od samega začetka. V skladu z potrebami stranke izvedemo potrebne nastavitve in konfiguracije, da optimiziramo njene zmogljivosti in dosežemo boljši izkoristek pri njeni uporabi.


Kvalifikacije

Za stranke iz strogo reguliranih okolij, kot je npr. farmacija, na njihovo zahtevo izvajamo vse potrebne kvalifikacije. S periodičnimi natančnimi pregledi laboratorijske opreme skrbimo za njeno ustreznost in pravilno delovanje.

Že ob namestitvi poskrbimo za kvalifikacijo opreme v skladu s protokoli proizvajalca. Pri tem stranka prejme dokumentacijo, ki potrjuje, da je bila oprema dostavljena v celoti in pravilno nameščena (Instalation Qualification – IQ).

Naši strokovnjaki v postopku kvalifikacije po protokolu proizvajalca preverijo, ali oprema izpolnjuje predpisane varnostne zahteve in druge standarde (npr. GMP/GLP). Pripravimo kvalifikacijsko poročilo in izdamo certifikat o kvalifikaciji inštrumenta, ki potrjuje da je oprema pripravljena za uporabo in pravilno deluje (Operational Qualification – OQ).

Poleg tega dokumentiramo vse aktivnosti, ki so povezane s preventivnim vzdrževanjem in jih na opremi izvajamo tekom njene življenjske dobe. Tako dokumentacijo o kvalifikaciji sproti dopolnjujemo s podatki o vzdrževanju, popravilih in drugih posegih na opremi.


Servisne storitve

Zanesljivost opreme je pri delu v laboratoriju zelo pomembna, saj vsaka okvara ali izpad opreme negativno vplivata na delovne procese, lahko jih celo onemogočita. Pri BII se zavedamo, da hitra in kakovostna intervencija in z njo preprečitev izpadov za stranko pomeni velik prihranek časa in denarja. Zato se odzovemo v najkrajšem možnem času in zagotovimo popravilo – od diagnosticiranja okvare, dobave nadomestnih delov in zamenjave okvarjenih komponent do ponovne vzpostavitve delovanja.

Naši servisni strokovnjaki, usposobljeni pri proizvajalcih opreme, z rednimi servisi izvajajo tudi preventivno vzdrževanje opreme in ji tako zagotavljajo daljšo življenjsko dobo in optimalno delovanje.

Pri BII za vso opremo in nadomestne dele iz našega prodajnega programa zagotavljamo servis tudi po preteku garancijske dobe, vse dokler so pri proizvajalcu na voljo originalni rezervni deli. Tesne povezave z dobavitelji nam omogočajo izvedbo hitrih in najzahtevnejših popravil ter kompleksnih vzdrževanj.


Tehnična podpora

Strankam so BII-ni strokovnjaki na voljo za pomoč pri izboru in konfiguraciji laboratorijske opreme ter za preventivna tehnična vprašanja glede pravilnega in bolj učinkovitega delovanja laboratorijske opreme, njene uporabe, nastavitev in funkcionalnosti.


Izobraževanje

Ne samo, da vlagamo v razvoj in izobraževanje svojih strokovnjakov, ampak si prizadevamo, da tudi našim strankam dvigujemo raven znanja in jim omogočimo lažje sledenje razvoju znanosti in novih tehnologij na področju bioprocesov, kromatografije, organskih sintez, priprave vzorcev itd. Naša želja je, da stranki damo znanja, ki so koristna prav za njeno specifično laboratorijsko okolje in delo.

Že ob namestitvi opreme stranko temeljito poučimo o njeni pravilni uporabi in podamo navodila za vzdrževanje. Povezani s priznanimi razvijalci in proizvajalci laboratorijske opreme organiziramo za naše stranke strokovna usposabljanja na najrazličnejše načine: od fizičnih delavnic do online webinarjev, od demonstracij opreme do strokovnih gradiv ter periodičnega obveščanja strank o novostih v znanosti in na trgu.


Najem opreme

Kadar laboratorij nima dolgoročne ali kontinuirane potrebe po neki opremi, je namesto nakupa ekonomsko bolj smotrno opremo najeti. Opremo najamete le, ko jo potrebujete, in to za predvidljive mesečne stroške.

Včasih lahko v sodelovanju z določenimi dobavitelji (npr. Knauer, Interchim) organiziramo tudi najem inštrumentov in opreme iz našega prodajnega programa.

BIA ima v lasti in omogoča najem sledeče opreme proizvajalca Biolog:

  • sistem Omnilog in inštrument MicroStation s pripadajočo programsko opremo za mikrobno identifikacijo
  • sistem Omnilog za metabolno fenotipizacijo mikrobnih celic, sesalčjih celic in mitohondrijev

Stopite v stik z nami in preverili bomo izvedljivost najema.