Raziskave in razvoj

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Vse od ustanovitve podjetja ima BIA status raziskovalne organizacije (SICRIS ID 158) na področjih analizne kemije, separacijskih procesov, bioinženirstva, senzorjev in zajemanja podatkov ter biotehnologije. Vzpostavljeno imamo razvojno skupino Razvoj-Biotehnologija, v katero je vključenih pet naših strokovnjakov: mag. Martina Vitanc, mag. Tina Klepac, Janja Matičič, Jernej Žiberna in Rok Štravs, ki jo tudi vodi.


Aktualni projekti:

Nedavno zaključeni projekti: