WaQuMoS

Sistem za monitoring kvalitete tekoče vode v realnem času z multisenzorskimi IoT-napravami za proaktivno upravljanje z vodnimi viri / Water Quality Monitoring System with Multi- Parameter IoT Sensor Nodes for Proactive Water Resource Management

WaQuMos (E! 13044, 01.02.2019 – 01.02.2022) je mednarodni raziskovalni projekt, ki ga vodi BIA, v konzorciju pa sodelujejo še srbska inštituta BioSens in MOL ter slovensko podjetje Arhel.

Cilj projekta WaQuMoS je razvoj on-line sistema za spremljanje kakovosti sladkovodnih voda I. razreda, ki tečejo nad in pod zemljo. Sistem bo sestavljen iz samostojnih več-parametrskih senzorskih enot IoT, povezanih s podatkovnim centrom v oblaku in algoritmi za razpoznavanje vzorcev z umetno inteligenco.