Naprave za elektroporacijo

Paleta sistemov in dodatkov za praktično vsako elektroporacijo in elektrofuzijsko aplikacijo

Image

Harvard Apparatus

Specializirane in celovite rešitve za transfekcijo skoraj vseh vrst celic in tkiv


Elektroporacijski sistemi proizvajalca BTX, člana skupine Harvard Bioscience, so primerni za delo na skoraj vsakem področju uporabe elektroporacijskih in elektrofuzijskih aplikacij, kot so:

  • celična fuzija in produkcija hibridomov
  • elektroporacija kot transfekcija evkarjontskih celic in celičnih suspenzij ter transformacija prokariontskih celic
  • In-vivo elektroporacija v invazivni in neinvazivni obliki za delo na področju genske terapije, zdravljenja raka in razvoja cepiv
  • transfekcija v večjih volumnih celičnih suspenzij za delo na področju transfekcije kostnega mozga, supresijo genskega izražanja, trajnih genskih korekcij, produkcijo zdravil, imunoterapijo raka in transfekcijo eukariontskih celic za produkcijo proteinov v bioreaktorjih
  • CRISPR genski inženiring

Modeli skupine ECM, Gemini, AgilePluse in sistem Hybrimune so visokotehnološko razviti elektroporacijski sistemi z zelo natančno oddajo pulza in s po večini vgrajenimi visokoločljivimi kontrolnimi zasloni na dotik in USB priklopom.

Sistemi imajo sledeče karakteristike:

  • območje napetosti od 2 V do 3000 V
  • širina pulza od 10 µs do 5 s
  • interval pulza od 200 µs do 30 s
  • delovna temperatura od 4 oC do 40 oC

Za optimizacijo procesa elektroporacije mora uporabnik kontrolirati več dejavnikov. Zato sistemi proizvajalca BTX omogočajo izbiro kritičnih spremenljivk, npr. obliko impulza, jakost električnega polja, prilagajanje dolžine impulza in druge parametre.

Več o produktih

Več o Harvard Apparatus