Sistemi za mikrobno identifikacijo in celično fenotipizacijo

Zmogljiva analitična orodja za reševanje kritičnih problemov identifikacije in metabolne fenotipizacije, od mikroorganizmov do sesalčjih celic

Image

Biolog

Z eno tehnologijo in več platformami do identifikacije in metabolne fenotipizacije od mikroorganizmov do sesalčjih celic


Sistema za mikrobno identifikacijo in celično fenotipizacijo proizvajalca Biolog temeljita na principu delovanja klasičnih spektrofotometričnih čitalcev mikrotitrskih plošč s prilagoditvijo območja merjena valovnih dolžin svetlobe. Namenjena sta uporabi odčitavanja rezultatov namenskih 96-well mikrotitrskih plošč imenovanih MicroPlates, Phenotype MicroArray (PM) in Phenotype MicroArray Mammalian (PM-M).

OmniLog je preprost avtomatiziran in računalniško voden sistem z inkubatorjem, čitalcem in programom za interpretacijo rezultatov do največ 50 Biolog plošč sočasno. Kolorimetrična metoda sistema, ki temelji na uporabi tetrazolijevih reagentov, tako meri hitrost respiracije s pomočjo beleženja kinetike spreminjanja intenzitete vijoličaste barve v 5 ali 15 minutnih intervalih znotraj željenega časovnega okvira do končnega razpona samostojnega delovanja 8 ali 24 ur. Sistem OmniLog je primeren za identifikacijo (ID) in fenotipizacijo aerobnih mikroorganizmov ter za fenotipizacijo sesalčjih celic in mitohondrijev.

MicroStation je polavtomatski prilagojen čitalec mikrotitrskih plošč z merjenjem v dveh valovnih dolžinah, katerega odčitavanje rezultatov poteka ob posamezni vložitvi MicroPlate plošč. Primeren je za opravljanje identifikacije aerobnih in anaerobnih bakterij, filamentoznih gliv in kvasovk ter za širok nabor karakterizacij okoljskih in patogenih organizmov s številnih raznolikih področij mikrobiologije.

Oba sistema, OmniLog in MicroStation, za svoje delovanje na posameznem področju analiz zahtevata ustrezen izbor Biolog-ovih podatkovnih baz in programske opreme. Sistema sta nadgradljiva in medsebojno dopoljnjiva. Najobširnejši paket je sistem OmniLog Combo Plus System, ki vključuje celovit paket Biologove biotehnološke ponudbe, od celotne možne mikrobne identifikacije do celične fenotipizacije, tudi sesalčjih celic in mitohondrijev.

V primeru sistema MicroLog ID pa govorimo o t.i. “ročni” različici identifikacijskega sistema za aerobne bakterije, kjer se rezultati za odčitavanje ročno vnašajo v računalniški program za odčitavanje identifikacijskih rezultatov.

Pri BII uporabniki lahko izkoristijo možnost najema tako OmniLog kot tudi sistema MicroStation z vsemi različicami aplikacij.

Več o produktih

Več o Biolog

Demonstracija opreme

Bi se radi pred odločitvijo o nakupu še sami prepričali o zmogljivostih in funkcionalnostih opreme? Prijavite se na predstavitev delovanja izbrane opreme in posvet s strokovnjaki - v živo v vašem laboratoriju ali online pri proizvajalcu, z uporabo vaših vzorcev ali brez njih.

"*" indicates required fields

Hidden
Vaši kontaktni podatki bodo obravnavani zaupno. Spoštujemo vašo zasebnost.