Material za elektroforezo

Širok nabor potrošnega materiala za elektroforezo v biokemiji in molekularni biologiji po dostopnih cenah

Image

Cleaver Scientific

Vse na enem mestu - od pipet in tipsov do zaščitne opreme pred sevanjem


Cleaver Scientific v svojem naboru kvalitetne in cenovno dostopne elektroforezne opreme poleg sistemov ponuja tudi pripadajoč material in pripomočke, in sicer:

  • reagente in kemikalije, kot so agaroze, pufri, voda, barvila in barvne lestvice
  • pipetorje, eno- in večkanalne pipete, tipse in stojala
  • UV kabine
  • škatlice za inkubacijo in izpiranje blot gelov
  • vortekse, magnetna mešala, stresalnike, mešalne vodne kopeli
  • temperirane suhe kopeli in termobloke
  • mikrocentrifuge
  • tehtnice
  • delovne pladnje, tudi za delo z nevarnimi in radioaktivnimi snovmi
  • raznovrstne zaščite za varnost pred sevanjem

Več o produktih

Več o Cleaver Scientific