Material za fenotipizacijo sesalčjih celic in mitohondrijev

Potrošni material za izvedbo metabolne fenotipizacije sesalčjih celic in mitohondrijev

Image

Biolog

Fenotipske plošče za do 1400 presnovnih in občutljivostnih testiranj


Biologova patentirana tehnologija za fenotipizacijo sesalčjih celic in mitohondrijev temelji na razmeroma preprosti metodi spremljanja in merjenja kinetičnih sprememb v barvi in njeni intenziteti dodanega redoks barvila, kot posledici metabolno-respiratornega cikla celic v odnosu do posameznega substrata v dotični luknjici 96-well mikrotiterske plošče.

V programu Biolog za fenotipizacijo sesalčjih celic so na voljo t.i. Phenotype MicroArray Mammalian (PM-M) karakterizacijske plošče naslednjih sklopov:

  • PM-M1 do PM-M4 za teste metabolne aktivnosti celic
  • PM-M5 do PM-M8 za teste na področju vplivov ionov, hormonov in drugih presnovnih dejavnikov na celice
  • PM-M11 do PM-M14 za teste protirakavih sredstev

Omenjene plošče so uporabne za različne raziskave in aplikacije, med katerimi so odkrivanje korelacij med genotipom in fenotipom celic, preučevanje presnovnega reprogramiranja pri raku in občutljivosti na protirakava sredstva, razvoj in raziskave novih zdravilnih spojin in kontrole njihove toksičnosti, optimizacija celičnih linij in povezanih bioprocesov, preučevanje celične presnove, presnovnih motenj, celične prehrane, energije, rasti in celo celične smrti.

Posebne PM-M plošče imenovane MitoPlates pa so namenjene področju raziskav mitohondrijev in njihovih sprememb na področju diferenciacije celic, raka in staranja, nevroloških in presnovnih motenj, aktivacije imunskih celic, bakterijskih in virusnih okužb ter prirojenih genetskih napak.

Delo z omenjenimi fenotipskimi ploščami, katerih vsaka luknjica predstavlja 96 specifičnih karakterističnih odzivov preučevanih celic, kar pomeni skupno po celotnem naboru PM-M plošč do 1400 presnovnih in občutljivostnih testiranj na razmeroma preprost in hiter način sočasno, se navezuje na uporabo Biologovega sistema OmniLog in ustrezne programske opreme.

Več o produktih

Več o Biolog