Material za identifikacijo in fenotipizacijo mikroorganizmov

Potrošni material za izvedbo metabolne identifikacije in fenotipizacije bakterij, gliv in kvasovk

Image

Biolog

Hitra in točna identifikacija več kot 2900 vrst aerobnih in anaerobnih bakterij, kvasovk in gliv


Biologova patentirana tehnologija za identifikacijo in fenotipizacijo mikroorganizmov temelji na razmeroma preprosti metodi spremljanja in merjenja kinetičnih sprememb v barvi in njeni intenziteti dodanega redoks barvila, kot posledici metabolno-respiratornega cikla celic v odnosu do posameznega substrata v dotični luknjici 96-well mikrotiterske plošče.

V programu Biolog za mikrobno identifikacijo čistih kultur, katerega uspeh temelji predvsem na obširni identifikacijski podatkovni bazi več kot 2900 vrst, so na voljo t.i. MicroPlate identifikacijske in sočasno tudi karakterizacijske plošče, in sicer:

  • GEN III MicroPlate za identifikacijo aerobnih bakterij, brez potrebe po predhodnih analizah po Gramu
  • AN MicroPlate za identifikacijo anaerobnih bakterij
  • YT MicroPlate za identifikacijo kvasovk
  • FF MicroPlate za identifikacijo gliv (filamentoznih gliv in kvasovk)

Nastali vzorec razporeditve obarvanih luknjic posamezne plošče organizmom prilagojenega nabora substratov, predstavlja torej 96 specifičnih karakterističnih odzivov analiziranega organizma, s čimer ustvarja specifično, njemu lastno metabolno sled oziroma t.i. “fingerprint” organizma, ki omogoča njegovo identifikacijo.

V Biologovem programu produktov za fenotipizacijo mikroorganizmov čistih kultur, ki je odličen za odkrivanje korelacij med genotipi in fenotipi organizmov, določanje njihovih presnovnih lastnosti in kemijske občutljivosti, odkrivanje novih tarčnih spojin, optimizacijo gojenja in karakterizacijo mikroorganizma in za taksonomske ali epidemiološke študije, pa so na voljo t.i. Phenotype MicroArray (PM) karakterizacijske plošče naslednjih sklopov:

  • PM 1 do PM 10 za metabolne teste bakterij in gliv
  • PM 11 do PM 20 za teste kemijske občutljivosti bakterij
  • PM 21 do PM 25 za teste kemijske občutljivosti gliv

Za delo z izdelki iz omenjenih programov za identifikacijo in fenotipizacijo mikroorganizmov svetujemo uporabo tudi ustreznega Biologovega sistema (MicroStation ali OmniLog) in programske opreme.

Več o produktih

Več o Biolog