Material za mikrobno ekologijo

Potrošni material za hitro ocenjevanje in proučevanje dinamike mikrobnih skupnosti

Iz mikrobnih skupnosti lahko pridobimo koristne informacije o okoljskih spremembah, saj so prisotne v skoraj vseh okoljih in so običajno prvi organizmi, ki se odzovejo na kemijske in fizikalne spremembe v njem. Spremembe v mikrobnih skupnostih so pogosta predhodnica sprememb v zdravju in preživetju okolja kot celote, zato je prav, da jih spremljamo.

 

Image

Biolog

Mikrotiterske plošče, ki so občutljiv in zanesljiv indikator okoljskih sprememb


Podjetje Biolog je za namen spremljanja okolja na preprost način s pomočjo mikrobnih združb razvil poseben tip svoje MicroPlate plošče, imenovan EcoPlate. Gre za 96-well ploščo, ki ima v svojih luknjicah v 3 enakih sklopih razporejenih 31 virov ogljika z dodatkom tertrazolijevega redoks barvila, kot indikatorja metabolne aktivnosti prisotne mikrobne združbe. Plošča je s preprostim kalorimetričnim odčitkom rezultata s katerimkoli mikrotiterskim čitalnikom plošč preprosta za uporabo. EcoPlate je edina Biologova plošča primerna za delo z mešanimi kulturami mikroorganizmov.

EcoPlate plošče so primerne za raziskave na področju:

  • populacijskih mikrobnih sprememb v zemlji
  • vode in odpadnih voda
  • aktivnega blata, komposta in industrijskih odplak
  • motitoringa vode, bioremediacije in vplivov toksičnih kemikalij

Biologova patentirana tehnologija za mikrobno ekologijo MicroPlate plošč temelji na razmeroma preprosti metodi spremljanja in merjenja kinetičnih sprememb v barvi in njeni intenziteti dodanega redoks barvila, kot posledici metabolno-respiratornega cikla celic v odnosu do posameznega substrata v dotični luknjici 96-well mikrotiterske plošče.

Več o produktih

Več o Biolog