ACD/Labs

Kanadsko podjetje ACDLabs je že skoraj 30 let vodilno na trgu informacijske podpore kemijskim in farmacevtskim laboratorijem, predvsem na naslednjih področjih:

  • delo s spektri: platforma Spectrus
  • napovedovanje fizikalnih, kemijskih in bioloških lastnosti: platforma Percepta
  • celovita podpora laboratorijski informatiki za velika farmacevtska podjetja: platforma Luminata