Bio-Works

Podjetje Bio-Works raziskuje in razvija, proizvaja in dobavlja smole na osnovi agaroze, ki se uporabljajo za ločevanje beljakovin in drugih biomolekul . Na velikem in razvitem trgu na področju kromatografije njihovi izdelki izstopajo po inovativnosti, vrhunski kakovosti in izjemni zmogljivosti. Uporabljajo se v akademskih raziskovalnih laboratorijih, biofarmacevtskih podjetjih in še v mnogo drugih panogah. Bio-Works zaposluje strokovnjake z bogatimi izkušnjami in znanji s področja ved o življenju in so specializirani posebej za preučevanje smol za čiščenje in ločevanje beljakovin, peptidov, oligonukleotidov in drugih biomolekul.

Bio-Works si s svojimi produkti prizadeva za stroškovno bolj učinkovito proizvodnjo v farmacevtski industriji in za doprinos k nižjim cenam zdravil. Tako uresničuje svoje poslanstvo po večji dostopnosti do zdravil in večjo kakovost življenja.

Sistem vodenja kakovosti v Bio-Works je certificiran v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001.


    Dobavljivi produkti: