Interchim

Globalno podjetje Interchim, ustanovljeno leta 1970, ima dolgoletne izkušnje in poglobljena znanja s področja sintez, ved o življenju ter kromatografije. Poleg kolon za analitsko, preparativno in flash kromatografijo ponujajo tudi filtre, viale, SPE kolone in drug kromatografski potrošni material.

Njihov razvojni preskok se je zgodil v 90. letih z razvojem lastnih stacionarnih faz za analizno in preparativno kromatografijo. Po velikem uspehu so razvili nov koncept v flash kromatografiji t.i. Ultra Performance Flash Purification. Postali so prvo podjetje na svetu, ki je ponudilo kolone za flash kromatografijo, polnjene s popolnoma sferičnimi delci manjših velikosti, in tako pomembno pripomogli k optimiziranju ločb in ponovljivosti rezultatov.

Zadnji dve desetletji svoj razvoj pospešeno usmerjajo tudi v izdelavo flash in preparativnih kromatografskih sistemov za lažje čiščenje in izolacijo spojin.

Skupaj s strokovnjaki iz Interchim-a nudimo strokovno pomoč pri razvoju in prenosu kromatografskih metod na večjo skalo. Za vse sisteme nudimo preventivno vzdrževanje in servis.


    Dobavljivi produkti:

    • #