Knjižnica

Fenotipski pristop k celičnim analizam

Webinar podjetja Biolog govori o:

  • pomenu razumevanja vrednosti fenotipskih testov za celično in genetsko analizo
  • uporabi tovrstnih testov za preučevanje celičnega metabolizma in kemijske občutljivosti
  • njihovem prilagajanju za delo z mikrobnimi celicami, celicami sesalcev in mitohondriji

Webinar40 min ogleda