Knjižnica

Ocenjevanje ekoloških funkcij kompleksnih mikrobnih skupnosti z uporabo fiziološkega profiliranja

Webinar podjetja Biolog govori o:

  • fiziološkem profiliranju mikrobnih združb z uporabo EcoPlate plošč kot preprostih in zmogljivih orodij
  • pregledu sinergij z obstoječimi molekularnimi in biokemijskimi analizami
  • pregledu primerov literature iz področja okoljske in človekove mikrobiote

Webinar70 min ogleda