Knjižnica

Prednost mehanskega mešanja na manjši skali

Pridružite se nam v razpravi o prednostih mehanskega mešanja na manjši skali. Ali pri raziskavah na manjši skali in razvoju procesov uporabljate magnetno ali mehansko mešanje? Kakšna je razlika med njima in zakaj je pomembna? Na katere dejavnike lahko vplivamo pri prehodu iz magnetnega na mehansko mešanje ter kako lahko vplivamo na kemijski razvoj in skalabilnost procesa?

Webinar podjetja Radleys predstavi:

  • kako lahko izbira med magnetnim in mehanskim mešanjem reakcijske zmesi pomembno vpliva na rezultat reakcije
  • kako lahko to pomaga pri prenosu tehnologije in procesa na večjo skalo

Ogled priporočamo:

  • kemikom v razvoju procesov
  • kemikom, ki imajo težave pri mešanju reakcij
  • kemikom, ki se zanimajo za kristalizacije, heterogene katalize in masne prenose tekoče-trdno

Webinar10 min ogleda