Obvestila

Kemijski inštitut s stresalniki INFORS HT do večje optimizacije laboratorija

Na Odseku za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta so z novimi inkubacijskimi stresalniki Multitron Standard, proizvajalca INFORS HT, pridobili večje produkcijske kapacitete, bolj varno delovno okolje in boljšo izkoriščenost delovnega prostora.

»Odličen za produkcijo srednje do velikih količin kultur brez uporabe bioreaktorja. Je tudi prostorsko učinkovit in zanesljiv.«

Jaka Snoj, raziskovalec doktorand

Situacija

Na Odseku za sintezno biologijo in imunologijo so vrsto let za fermentacijo uporabljali zastarele stresalne naprave, ki niso zagotavljale varnega stresanja 5 litrskih posod. Uporabljali so t.i. lepljivo površino, ki pa je se je hitro obrabila in poškodovala, na njej je bilo težko razporediti obremenitev in prihajalo je do neželenih razlitij. Poleg tega stare naprave niso omogočale stresanja pri nižjih temperaturah, kar pa je izjemno pomemben dejavnik pri produkciji rekombinantnih proteinov v bakterijskih celicah.

Cilj

Na Odseku so izrazili jasne cilje, ki jih želijo doseči: zanesljivo vpenjanje 5 litrskih posod na ploščo v stresalniku in s tem zagotovljen varen potek dolgotrajnih procesov (npr. čez noč ali še dlje), večji temperaturni razpon obratovanja in s tem možnost stresanja tudi pri nižjih temperaturah, boljši izkoristek prostora, preprosto uporabo, zanesljivo delovanje, robustno tehnologijo in modularen sistem.

Rezultati

S svetovalno podporo BIE je Odsek za sintezno biologijo in imunologijo kot optimalno rešitev za dosego svojih ciljev izbral stresalnik proizvajalca INFORS HT. Gre za zmogljiv in zelo robusten inkubacijski stresalnik Multitron standard, ki omogoča varno stresanje 5 litrskih posod, saj jih fizično vpnejo v stresalno ploščo in je nevarnost razlitja praktično nična. Poleg tega omogoča izvedbo procesa fermentacije tudi pri nižjih temperaturah in daljši čas. Naprava je modularna, njene enote pa je možno zlagati eno na drugo, da ne zavzamejo veliko prostora. Tako so bile učinkovito rešene težave s prostorsko stisko in zadoščene potrebe po večjih kapacitetah. Sedaj lahko uporabljajo tri naprave Multitron standard, navpično zložene, skupaj še s pripadajočo hladilno napravo.

»Stresalnik deluje odlično. Je zelo robusten, učinkovit, zanesljiv in zmogljiv. Zelo priporočam.«

Klemen Mezgec, raziskovalec doktorand

Za Odsek za sintezno biologijo in imunologijo je bila še posebej pomembna podpora, odzivnost in spoštovanje dogovorjenih rokov dobavitelja opreme, to je podjetja BIA. Strokovna namestitev opreme v delovno okolje ter jasna in pregledna navodila za uporabo so še dodatno prispevali k uspešnemu zagonu in zagotovljenemu pravilnemu delovanju zahtevne opreme. Kemijski inštitut pa je tako pridobil laboratorij z večjimi produkcijskimi kapacitetami, bolj varnim delovnim okoljem in optimalno uporabo delovnega prostora.


Kemijski inštitut je ena največjih in mednarodno priznanih slovenskih znanstvenih ustanov. V okviru inštituta Odsek za sintezno biologijo in imunologijo izvaja raziskave molekularnega mehanizma prepoznavanja in signalizacije naravnega imunskega odziva, vnetnih bolezni in raka, načrtovanje zdravilnih učinkovin ter sintezno biologijo.