Knjižnica

Učinkovit nadzor eksotermnih reakcij s programsko opremo AVA Lab Control

Radleysova laboratorijska programska oprema AVA Lab Control omogoča učinkovito avtomatizacijo kemijskih procesov z daljinskim upravljanjem naprav, ki so povezane s kemijskim reaktorjem, in z celovitim beleženjem podatkov o procesu.

AVA deluje na osnovi varnostnih povratnih zank, in s tem zagotavlja varne eksotermne procese, četudi kemijske reakcije potekajo nenadzorovano. To pa je ena od glavnih prednosti uporabe programske opreme za avtomatizacijo laboratorijev.

Za sprožitev varnostnih ukrepov lahko izberemo različne parametre, ki niso strogo omejeni na temperaturo, npr. navor zgornjega mešala ali pH, če je na reaktor priključen pH modul.

Pri razvoju programske opreme AVA so sodelovali kemijski strokovnjaki, zato je zasnovana za realne situacije dela v laboratoriju, ki ga razbremeni z:

 • avtomatizacijo kemijskih procesov
 • prihranki časa
 • natančnim beleženjem podatkov
 • preprosto reprodukcijo rezultatov

Z uporabo opreme AVA dosežemo vrsto prednosti, in sicer poenostavitev eksperimentov, izboljšano natančnost podatkov in povečan izkoristek reakcij – in to od magnetnega mešala do reakcijskih sistemov.

Programsko opremo AVA lahko preprosto povežemo s katerimkoli reakcijskim sistemom. Pri tem AVA zagotavlja:

 • nadziranje do štirih vzporednih eksperimentov z do 16 napravami na enem zaslonu
 • vnaprejšnje programiranje poteka eksperimenta v več korakih, z možnostjo sprotnih prilagoditev in sledenja
 • avtomatizacijo hlajenja med eksotermnimi dogodki
 • manj ročnih (človeških) napak
 • določitev varnostnih ukrepov in pogojev za izklop sistema
 • odpravljeno zamudno ročno beleženje podatkov
 • spremljanje dela in beleženje vseh dejanj
 • grafično prikazovanje podatkov in sprotno spreminjanje eksperimenta
 • večja varnost pri nenadzorovanem delovanju
 • pripravo poročil in omogočeno deljenje podatkov
 • natančno ponovitev poskusa za pridobitev ponovljivih in doslednih rezultatov

Vabimo vas k ogledu Radleysovega videa, ki nazorno predstavi delovanje opreme AVA Lab Control, vključno z nastavitvijo varnostnih ukrepov pri simulaciji eksotermne reakcije.

Video3:55 minut ogleda