Obvestila

Laboratorij Biotehniške fakultete z naprednim vakuumskim evaporatorjem do večjih zmogljivosti za pripravo vzorcev

V laboratoriju Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete so z nakupom novega vakuumskega evaporatorja HT-6, proizvajalca SP Scientific, povečali svoje zmogljivosti za učinkovito, kontrolirano ter varno sušenje in koncentriranje velikega števila vzorcev.

»Vakuumski uparjalnik HT-6 nam zagotavlja hitro, visoko zmogljivo uparevanje in preprosto uporabo. Prihrani nam čas in vedno daje dosledne rezultate.«

Emil Zlatić, docent

Situacija

V laboratoriju Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete so za potrebe sušenja in koncentriranja vzorcev celih 20 let uporabljali vakuumski evaporator Genevac HT-4, proizvajalca SP Scientific. Z zmogljivo tehnologijo odstranjevanja topil iz vzorcev je naprava postala nepogrešljivi del opreme v laboratoriju. A po dveh desetletjih zelo pogoste uporabe je bil evaporator že dotrajan in stroški njegovega vzdrževanja so se povečevali.

Cilj

V laboratoriju so oblikovali jasne cilje, ki jih želijo doseči z novo napravo, in sicer povečati zmogljivost laboratorija za pripravo in koncentriranje biološko aktivnih snovi v vodnih ekstraktih. S povečanjem hitrosti in zmogljivosti sušenja vzorcev so želeli prihraniti čas in doseči večjo produktivnost strokovnjakov v laboratoriju. Da bi dosegli te cilje, bi bila potrebna robustna, zanesljiva in učinkovita naprava, ki bi zagotovila hitro sušenje vzorcev. Poleg tega bi morala biti izdelana iz kakovostnih materialov in zasnovana tako, da bi prenesla dolgotrajno uporabo ob čim manjših stroških vzdrževanja. Želeli so tudi uporabniški vmesnik za nadzor in vodenje naprave, ki bi bil prijazen in intuitiven tudi uporabnikom brez izkušenj, ko bi se prvič srečali z napravo.

Rezultati

Zadovoljni s pozitivnimi izkušnjami pri uporabi stare naprave in s pomočjo svetovalne podpore podjetja BIA je laboratorij sprejel odločitev, da stari evaporator zamenjajo z novejšim modelom istega proizvajalca. Izbrali so vakuumski centrifugalni evaporator HT-6, ki je s svojo napredno tehnologijo zadostil pričakovanjem laboratorija.

Za laboratorij je bila pomembna tudi strokovna podpora, odzivnost in spoštovanje dogovorjenih rokov dobavitelja opreme BIA. Strokovna namestitev naprave v delovno okolje in jasna navodila za njeno uporabo so omogočili hiter zagon, pravilno delovanje in takojšnjo uporabo. Biotehniška fakulteta pa je tako pridobila večje kapacitete in boljšo razpoložljivostjo laboratorija za pripravo vzorcev, ki bo sedaj na voljo širšemu krogu uporabnikov.


Biotehniška fakulteta je priznana slovenska visokošolska izobraževalna in znanstvenoraziskovalna ustanova s področja ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija), kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija). Z raziskovanjem in izobraževanjem na področju ved o življenju in naravi prevzema tudi odgovornost, da ustvarja strokovne in znanstvene kadre in podlage ter krepi družbeno klimo za trajno harmonično sožitje med človekom in naravo.