Knjižnica

Določanje biogenih aminov v vinu s predkolonsko derivatizacijo

Biogeni amini so razred majhnih, z dušikom bogatih organskih spojin. Izraz »biogen« se nanaša na sposobnost teh spojin, da sprožijo fiziološke spremembe. Nastanejo z encimsko dekarboksilacijo naravno prisotnih aminokislin, tvorijo pa se v nizkih koncentracijah v živih celicah.

Na različnih stopnjah proizvodnje in skladiščenja vina lahko biogene amine tvorijo mikroorganizmi v vinu. Zaradi potencialno nevarnih toksičnih učinkov pa je njihova prisotnost v vinu pomembna informacija tako za proizvajalce kot tudi za potrošnike.

KNAUER-ju je z metodo predkolonske derivatizacije in z uporabo kromatografske kolone Eurospher 100-5 uspelo učinkovito določiti prisotnost kar sedmih biogenih aminov v vzorcih vina. Oglejte si opis te aplikacije ter pridobite več informacij in tehničnih podatkov o njeni izvedbi.

Celoten opis aplikacije5 min branja