Knjižnica

Sočasni študij rasti in metabolizma celic s sistemom Biolog Odin

Potreba po karakterizaciji več sevov iste vrste mikroorganizma se je v zadnjih nekaj letih hitro povečala. Ne samo, da so genomi na ravni seva zdaj na voljo raziskovalcem, ampak so tudi študije proteomskih in regulativnih razlik med različnimi kliničnimi in okoljskimi izolati evkariontskih in prokariontskih mikroorganizmov prinesle plodne podatke. Fenotipska variabilnost med sevi iste vrste je področje aktivnega proučevanja in na voljo je le malo metod za pregledovanje mnogo fenotipov sočasno. Konvencionalne metode za izvajanje fenotipskih analiz so omejene v svoji uporabnosti, saj lahko obravnavajo le majhno število sevov ali omejeno število pogojev hkrati.

Biologove fenotipske mikromreže na mikrotiterskih ploščah (PM), ki se uporabljajo v povezavi z instrumentom Odin, omogočajo fenotipsko presejanje in uporabljajo veliko knjižnico substratov ter različne temperaturne pogoje, s katerimi lahko testirate vaše organizme. Sistem lahko inkubira in odčita do 50 plošč naenkrat z intervali branja vsakih 20 minut v teku 24-72 ur (ali dlje). Odin lahko odčita optično gostoto (OD) v vsaki vdolbinici za neposredno merjenje celične proliferacije, sočasno pa s pomočjo redoks občutljivega reporterskega barvila meri spremembo barve, povezano s proizvodnjo NADH, da lahko določimo kinetiko presnovne aktivnosti.

Oglejte si podrobnejši opis Biologove aplikacije ter pridobite več informacij in tehničnih podatkov o njeni izvedbi.

Celoten opis aplikacije 30 min branja