Knjižnica

Čiščenje bioaktivnih peptidov iz kompleksne zmesi z uporabo sistema Puriflash PF 5.250 in detektorja CMS

,

Zadnja leta biofarmacevtska podjetja vse bolj vpeljujejo zdravila, ki temeljijo na peptidih in proteinih prav zaradi njihove povečane specifičnosti in selektivnosti v primerjavi s klasičnimi zdravili, ki temeljijo na manjših molekulah.

Med postopkom razvijanja novega zdravila je postopek čiščenja peptidov/proteinov ključen za zagotovitev varnosti in učinkovitosti končnega izdelka. Doseganje najvišje možne stopnje čistosti ciljne bioaktivne spojine je bistvenega pomena za zmanjšanje tveganja toksičnosti in zagotavljanja skladnosti z regulativnimi standardi.

Izolat sirotkinih proteinov, ki je stranski produkt pri proizvodnji sira, vsebuje različne glikomakropeptide in dva pomembna bioaktivna peptida, in sicer kazein makropeptid A (CMPA) z molekulsko maso 6757 Da in kazein makropeptid B (CMPb) z molekulsko maso 6787 Da. Izolacija in čiščenje posameznih komponent, kot je kazein makropeptid, je izrednega pomena za raziskovanje njihove bioaktivnosti.

V opisu aplikacije podjetja Advion Interchim Scientific je prikazana izolacija in čiščenje dveh kazeinskih makropeptidov s sistemom Puriflash 5.250, sklopljenim z masnim spektrometrom CMS. Uporaba takšne kombinacije inštrumentov nudi višjo selektivnost in občutljivost v primerjavi s klasičnim UV ali ELSD detektorjem, ki morda ne nudita učinkovite odzivnosti na bioaktivne peptide in proteine.

Oglejte si podrobnejši opis aplikacije ter pridobite več informacij in tehničnih podatkov o njeni izvedbi.

Celoten opis aplikacije15 min branja