Aparature za pripravo vzorcev

Inovativne aparature, ki omogočijo
učinkovito pripravo vzorcev za nadaljnje analizne metode

Image

KNAUER

Avtomatizirani sistemi, ki izboljšajo ponovljivost in kvaliteto čiščenja vzorcev


Azura GPC Cleanup je sistem, ki je namenjen pripravi oz. čiščenju vzorcev za nadaljnje analize. Temelji na gelski izključitveni kromatografiji, ki je učinkovita tehnika za ločevanje molekul po velikosti in se lahko uporablja tudi pri pripravi vzorcev. Sistem se uporablja za ločevanje analitov od kompleksnega matriksa pred GC-MS in LC-MS analizami.

Azura GPC Cleanup avtomatizira dolgotrajne postopke čiščenja vzorcev, izboljša ponovljivost postopka in kvaliteto čiščenja. Sistem lahko naenkrat očisti do 15 vzorcev, vsakega v svoji zanki, kar preprečuje kontaminacijo med vzorci. Vzorci so nato zaporedno avtomatsko injicirani na GPC kolono, kjer se molekule eluirajo na podlagi velikosti. Sistem upravlja programska oprema Mobile Control, ki je zelo preprosta za uporabo. Azura GPC Cleanup je kompakten sistem, ki zavzame malo laboratorijskega prostora, a izboljša postopek čiščenja kompleksnih vzorcev. Učinkovito odstrani večje molekule, kot so npr. lipidi, proteini, razne celične komponente, steroidi in kompleksi s pesticidi.

Več o produktih

Več o KNAUER

Antec Scientific

Potenciostati za on-line in off-line EC-MS metode


ROXY Exceed je nova generacija potenciostatov, namenjena povezovanju elektrokemije z masno spektrometrijo (EC-MS). EC-MS omogoča hitro simulacijo REDOX reakcij. "In-electro" je hitra in veliko čistejša alternativa dragim in dolgotrajnim in vivo, in vitro, mikrobnim, encimskim ali kemičnim reakcijam. Številne naravne REDOX reakcije se lahko simulirajo v nekaj sekundah brez kakršnihkoli bioloških interakcij z injiciranjem analita v elektrokemijsko celico in identifikacijo reakcijskih produktov s pomočjo MS. Tipično te naprave uporabljamo za hitro predvidevanje in simulacijo presnove zdravil (faza I in II), testiranje stabilnosti in razgradnje zdravila, hitro degradacijo okolja in obstojnost onesnaževal (POP), odlično redukcijo disulfidnih vezi v beljakovinah / biofarmacevtskih izdelkih in za mnoge druge encimske, vodne ali mikrobiološke sprožene reakcije. Hitra elektrokemijska sinteza referenčnih materialov (npr. metaboliti, razgradni produkti) pa je še dodatna možna uporaba naprav ROXY Exceed. Primerne so za EC-MS, tako on-line kot tudi off-line.

Druge značilnosti ROXY Exceed so še:

  • popolnoma programabilni DC, Scan in Pulse način
  • združljiv z vsemi sistemi LC-MS (tekočinska kromatografija – masna spektrometrija)
  • temelji na najsodobnejši elektroniki in ima veliko območje napetosti in toka ± 4,9 V in 1 nA - 100 mA

Več o produktih

Več o Antec Scientific
Image

Demonstracija opreme

Bi se radi pred odločitvijo o nakupu še sami prepričali o zmogljivostih in funkcionalnostih opreme? Prijavite se na predstavitev delovanja izbrane opreme in posvet s strokovnjaki - v živo v vašem laboratoriju ali online pri proizvajalcu, z uporabo vaših vzorcev ali brez njih.

"*" indicates required fields

Hidden
Vaši kontaktni podatki bodo obravnavani zaupno. Spoštujemo vašo zasebnost.