Antec Scientific

Nizozemsko podjetje Antec Scientific je že več kot 30 let vodilni svetovni dobavitelj analitičnih instrumentov na osnovi elektrokemije (EC). Antec-ova linija instrumentov vključuje elektrokemijske detektorje (ECD), analizatorje na osnovi tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (HPLC) z elektrokemijskem detektorjem (HPLC-ECD) in elektrokemijske reaktorje za preučevanje redoks produktov v farmacevtskih izdelkih in pojasnitev struktur biomolekul z uporabo EC z masno spektrometrijo (MS).

Antec je prisoten na večini raziskovalnih področij vede o življenju, in sicer v nevroznanosti, kliniki in diagnostiki, hrani in okolju, farmaciji in biotehnologiji, proteomiki in kemiji beljakovin.

Razvili so aplikacije za različna področja raziskav:

 • nevrotransmiterji
 • ogljikovi hidrati
 • aminoglikozidi
 • farmacevtski izdelki
 • diagnostika
 • hrana
 • okolje
 • redukcija disulfidnih vezi
 • presnova zdravil
 • degradacija okolja
 • ssnteza metabolitov in drugih redoks vrst (npr. intermediatov)
 • lipidna oksidacija

BIA nudi servis in tehnično podporo za vse Antec-ove inštrumente.