Advion Interchim Scientific

Po desetletju uspešnega partnerstva sta podjetji Advion in Interchim združila moči pod skupno blagovno znamko Advion Interchim Scientific, katere namen je postati vodilna znamka v svetovni industriji za kromatografsko čiščenje in masno spektroskopijo.

Globalno podjetje Interchim, ustanovljeno leta 1970, ima dolgoletne izkušnje in poglobljena znanja s področja sintez, ved o življenju ter kromatografije. Poleg kolon za analitsko, preparativno in flash kromatografijo ponujajo tudi filtre, viale, SPE kolone in drug kromatografski potrošni material.

Njihov razvojni preskok se je zgodil v 90. letih z razvojem lastnih stacionarnih faz za analizno in preparativno kromatografijo. Po velikem uspehu so razvili nov koncept v flash kromatografiji t.i. Ultra Performance Flash Purification. Postali so prvo podjetje na svetu, ki je ponudilo kolone za flash kromatografijo, polnjene s popolnoma sferičnimi delci manjših velikosti, in tako pomembno pripomogli k optimiziranju ločb in ponovljivosti rezultatov.

Zadnji dve desetletji svoj razvoj pospešeno usmerjajo tudi v izdelavo flash in preparativnih kromatografskih sistemov za lažje čiščenje in izolacijo spojin.

Advion, ustanovljen leta 1993, je kmalu postal eno izmed večjih severnoameriških organizacij CRO (Contact Research Ogranization) s področja bioanalize, ki ima v svojih laboratorijih več kot 60 LC/MS/MS sistemov na dveh različnih lokacijah. Izjemno strokovno ekspertizo s področja kromatografije in masne spektrometrije so še dodatno poglobili, ko so razširili svoje področje delovanja z razvojem lastne tehnike elektrosprej-ionizacije TriVersa NanoMate. Leta 2007 so razvili mikrofluidni pretočni sintezni sistem za raziskave v radiokemiji. Zadnjih deset let pa je podjetje v sodelovanju z akademskimi in industrijskimi partnerji pospešeno vlagalo v razvoj CMS detektorja. Pri Advionu so se zavezali, da bodo še naprej širili paleto svojih produktov s področja masne spektrometrije, metod ionizacije in sintezne kemije, ki bodo zmogljivi, cenovno ugodni in prilagojeni uporabniškim zahtevam.

Skupaj s strokovnjaki iz Advion Interchim Scientific nudimo strokovno pomoč pri razvoju in prenosu kromatografskih metod na večjo skalo. Za vse sisteme nudimo preventivno vzdrževanje in servis.