Kromatografske kolone

Kromatografske kolone za
boljšo, hitrejšo in cenovno ugodnejšo ločbo molekul

Image

Bogat asortima kolon za različne tipe kromatografskih sistemov


Kromatografska kolona je del kromatografskega sistema, kjer poteka separacija. Kolona je polnjena s stacionarno fazo, ki je izbrana glede na potrebe analize in kemijskih lastnosti analitov. Kolone se razlikujejo po dolžini, notranjem premeru, velikosti delcev, velikosti por, kemizmu stacionarne faze, principu separacije, ki poteka na njej, temperaturnem, pH in tlačnem območju, ki ga lahko tolerira, ter še nekaterih drugih parametrih.

Pri visokotlačni kromatografiji tekočina pri visokem tlaku potiska vzorec skozi kolono, ki vsebuje stacionarno fazo. Danes je na razpolago mnogo stacionarnih faz za delo v tekočinski kromatografiji. Na razpolago imamo adsorpcijske stacionarne faze, kot je silikagel, reverzne faze vseh velikosti delcev z vezanimi različnimi skupinami, ionske izmenjevalce, posebne permeabilne stacionarne faze in kiralne stacionarne faze, ki se uporabljajo za ločitev optično aktivnih snovi.

Več o produktih

Zastopamo kolone sledečih proizvajalcev:

Testni vzorci

Če bi se radi prepričali o kakovosti izbranega laboratorijskega materiala, lahko pri nas naročite testni vzorec.

"*" indicates required fields

Hidden
Vaši kontaktni podatki bodo obravnavani zaupno. Spoštujemo vašo zasebnost.