Kinesis

Kinesis je vodilni mednarodni dobavitelj materialov in opreme za kromatografijo, ravnanje s tekočinami, shranjevanje vzorcev in medicinsko kemijo. Njihovi izdelki se uporabljajo na področju farmacije, okolja, forenzike, biologije, živilstva in biotehnologije.

Svojo zavezo k stalnemu izboljševanju poslovnih procesov in odgovoren odnos do okolja Kinesis potrjuje z mednarodnima standardoma ISO 9001 in ISO 14001.

S pomočjo najsodobnejših akreditiranih postopkov za razvoj predhodno prilagojenih devterijevih (D2) žarnic, ki sta jih odobrila tudi vodilna svetovna proizvajalca svetil Hamamatsu in Heraeus, pa je Kinesis postal največji svetovni ponudnik tudi teh. Kinesisove D2 žarnice so skladne z originalnimi OEM označbami in kompatibilne z različnimi svetovno znanimi proizvajalci HPLC sistemov, med katerimi so tudi Agilent, Waters, Dionex, Shimadzu, Merck Hitachi, Thermo, PE, Varian in Jasco.