Knjižnica

Karakterizacija litičnih bakteriofagov bakterij rodu Staphylococcus aureus s sistemom Biolog OmniLog

Ameriški raziskovalci so s pomočjo Biologovega sistema za mikrobno identifikacijo in celično fenotipizacijo OmniLog uspeli karakterizirati bakteriofage, ki predstavljajo alternativno zdravljenje bakterijskih okužb, odpornih na antibiotike. V svoji študiji so izolirali in identificirali 7 novih fagov s široko litično aktivnostjo za Staphylococcus aureus. Preverjanje raznolike zbirke 170 kliničnih izolatov s testi EOP (efficiency of plating) kaže, da so novi fagi virulentni in učinkovito preprečujejo rast 70–91 % izolatov MRSA in na meticilin občutljivih Staphylococcus aureus (MSSA).

Strokovni članek15 min branja.