Knjižnica

Uporaba mikrotiterskih plošč Biolog EcoPlate za študij temperaturne odvisnosti porabe raztopljenih organskih snovi v morskih obalnih mikrobnih združbah

Španski raziskovalci so za celoletno spremljanje sprememb metabolnega fenotipa mikrobnih združb v južnem delu Biskajskega zaliva uporabili Biologove mikrotiterske plošče EcoPlate, ki so se izkazale za občutljiv in zanesljiv indikator okoljskih sprememb. V svoji študiji so raziskovalci ugotovili pomembne razlike med letnimi časi in s tem vpliv temperature morske vode na porabo raztopljenih organskih snovi v obalnih mikrobnih združbah.

Strokovni članek15 min branja.