Obvestila

Uporabniki testirajo! Učinkovitejše HPLC ločbe z uporabo kromatografskih kolon Uptisphere Strategy C18-3

Prejeli smo zadovoljno sporočilo naše stranke o izjemni izboljšavi učinkovitosti HPLC kromatografske ločbe z uporabo kolone Uptisphere Strategy C18-3. Uptisphere Strategy C18-3 je med testiranjem dosegla približno 30 % višjo učinkovitost v primerjavi z drugimi podobnimi kolonami. Pri stranki so navdušeni tudi nad širokim pH območjem delovanja te kolone. Njihov komentar, da gre za zelo obetavno kolono, nas veseli, saj smo presegli pričakovanje stranke.

Advion Intechim Scientific je ena vodilnih svetovnih znamk na področju kromatografskega čiščenja in masne spektroskopije. Na trgu so prisotni že več kot 40 let s široko paleto produktov – poleg kolon za analitsko, preparativno in flash kromatografijo ponujajo tudi filtre, viale, SPE kolone in drug kromatografski potrošni material. Zadnji dve desetletji svoj razvoj pospešeno usmerjajo tudi v izdelavo flash in preparativnih kromatografskih sistemov za lažje čiščenje in izolacijo spojin.

Njihove visokokvalitetne HPLC kolone so rezultat dolgoletne lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti. Ta pa je vključevala tako aplikativne raziskave, to je dejanska testiranja kolon na posameznih skupinah spojin, kot tudi obsežna kromatografska testiranja. Pri kromatografskih testiranjih so obsežno analizirali in primerjali glavne proizvajalce kolon po glavnih kriterijih, ki opredeljujejo dobro HPLC kolono (npr. selektivnost, polarnost, hidrofobnost, stereo selektivnost …). Na podlagi tega so pridobili zelo natančne podatke in izdelali statistični model, ki jim zagotavlja več kot 97% ujemanje z vsemi glavnimi proizvajalci HPLC kolon.

Advion Intechim Scientific izdeluje HPLC kolone v Franciji in zagotavlja kratke dobavne roke (1-2 tedna).

Med HPLC kolonami izstopa kolona s fazo Uptisphere Strategy C18-3. Visoka gostota vezi C18-3 omogoča močnejše ločevanje nepolarnih spojin. Tehnologija večstopenjskih vezi zagotavlja popolnoma end-capped fazo, stabilno pri bazičnih pH pogojih. C18-3 je odlična faza za integralno ločevanje bazičnih zdravilnih učinkovin do pH : 12.

Več informacij

Kontakt: sales@bia.si