Obvestila

Nov katalog Advion Interchim Scientific »The Essential Systems & Consumables for High Performance LC Purification & Mass Spectrometry«

Advion Interchim Scientific je izdal nov produktni katalog »The Essential Systems & Consumables for High Performance LC Purification & Mass Spectrometry«.

Katalog omogoča izčrpen vpogled v bogat portfelj ključnih sistemov in potrošnega materiala za tekočinsko kromatografijo, sušenje vzorcev in masno spektrometrijo, skupaj z inteligentnimi aplikacijami in programsko opremo.

V novem katalogu boste izvedeli več o:
• flash in preparativnih kromatografskih sistemih za rutinska in kompleksna čiščenja
• sistemih za uparevanje in perifernih napravah
• kompaktnih masnih spektrometrih CMS za spremljanje reakcij v realnem času
• potrošnem materialu z veliko izbiro kolon (flash kolone, prep-LC kolone za normalno fazo, reverzno fazo, ionsko izmenjavo, kiralne kolone …

Celoten katalog